Všechno zboží MÁME SKLADEM v ČR. ODESÍLÁME IHNED. Doručujeme již do druhého dne.

Jak reklamovat?

Jak reklamnovat?

Předně Vám děkujeme za váš nákup a vaši důvěru v náš obchod. Dále se dočtěte, jak správně postupovat při reklamaci.

✅  Adresa – Pro odesílání Reklamací poštou je pouze pražská adresa: Komárovská 3043/7, Horní Počernice, Praha 9, PSČ 19300

✅  Na !! žádné jiné !! adrese !! poštu nepřebíráme, na fakturě je pouze adresa statutární !!! Za zásilky zaslané na jakoukoliv jinou adresu neneseme žádnou odpovědnost. Na takto zaslané zásilky nemůže a nebude brán žádný zřetel. Zasílejte je prosíme na správnou výše uvedenou adresu.

✅  K vyřízení reklamace je nutné písemně uvést důvod vaší reklamace a podrobně důvod reklamace vámi popsat (třeba co funguje, co nefunguje, co máte pocit, že by mělo být v balení, co nebylo, co je třeba poškozeno doručením). Bez uvedení jasného a oprávněného důvodu reklamace nemůžeme reklamaci vyřídit ze zákona. 

✅  Přiložte fakturu nebo její vytištěnou kopii s čitelným číslem dokladu anebo přiložte vytištěnou vaši původní objednávku s číslem objednávky - Pokud ji nemáte, tak uveďte čitelně ručně číslo Vaší původní objednávky k popisu důvodu reklamace.

  Přiložte vaše platné a funkční kontaktní údaje - e-mail, telefon a poštovní adresu, na které si přebíráte poštu, a kam je možné vám zaslat přípanou vyřízenou reklamaci zpět.

  Bankovního učet - Pokud bude předmět reklamace neopravitelný, a bude-li u vaší žádosti uznán oprávněný nárok, hodí se ve vlastním zájmu uvést číslo vašeho bankovního učtu, abychom vám měli kam vrátit peníze zpět. Číslo účtu není podmínkou reklamace, ale může urychlit následné případné vyřízení ve váš prospěh.

✅  V případě, že reklamujete zbožípoškozené přepravou, je optimální současné pořídit a zaslat i fotografie poškozené zásilky přepravcem (e-mailem na reklamace@roberto-marketplace.cz ale můžete přiložit i fyzickou fotografii).

✅  Veškeré dokumenty k reklamaci můžete zasílat v rámci jednoho emailu sdruženě na reklamační e-mail reklamace@roberto-marketplace.cz. Fyzické předměty reklamace (“...ano i zboží, produkty, třeba světla i vrtačky pane Janeček”) bohužel zasílat elektronicky emailem zatím nelze - předpokládáme že v budoucnosti a nebo v sci-fi seriálu StarTrek to bude možné tak cca. za 200 let. Proto ikdyž zašlete průvodní dokumentaci emailem, ve fyzické zásilce s reklamací zboží, je naprosto nezbytné přiložit dokumentaci i v tištěné/písemné podobě, tedy:písemný důvod vaší reklamace s popisem závady; kontaktní údaje - e-mail, telefon a poštovní adresu; fakturu nebo původní objednávku s čitelným číslem dokladu). No, protože pokud odešlete zásilku bez identifikace objednávky a bez možnosti ztotožnění vaší osoby, nelze objednávku jak dohledat, a tedy jak ani jak vyřídit vaši reklamaci, vaše reklamace tak může zůstat nevyřízena.

✅  Pokud si nejste jisti reklamací, tím zda vám zakoupené zboží funguje správně, anebo se chcete ověřit jak by mělo fungovat, či co máte přiložit k reklamaci, anebo kam zásilku máte odeslat a jak ji máte odeslat správně, či potřebujete jakoliv jinak pomoci, kontaktujte nás na telefonním čísle +420608003916

✅  Osobní předání je možné adrese obchodu Komárovská 3043/7, Horní Počernice, Praha 9, PSČ 19300, pouze však v Po-St: 10.00 - 16.00 hodin, Čt: 10.00 - 14.00 hodin (Pá - So - Ne je zavřeno včetně st. svátků). Vyjma tuto dobu je možné předání výhradně a jen po předchozí telefonické dohodě s námi předem!

✅  Za oprávněný termín převzetí reklamace do reklamačního řízení v zákonné lhůtě 30 dnů je považován takový termín, kdy bylo splněny všechny povinné a nezbytné podmínky pro reklamaci (viz výše uvedené) a reklamované zboží nám bylo fyzicky předáno (osobně, přepravcem) se všemi předepsanými doklady: písemný důvod vaší reklamace s popisem závady; kontaktní údaje - e-mail, telefon a poštovní adresu; fakturu nebo původní objednávku s čitelným číslem dokladu. 

✅  V dalším kroku reklamace, po vašem řádném zaslání a doručení fyzicky předmětu reklamace, s veškerou potřebnou dokumentací, a po našem přijetí reklamace, započne v zákonná lhůta 30 dnů k vyřízení oprávněné reklamace. Po jejím uplynutí, či dříve, dostanete od nás vyrozumění ohledně vyřízení reklamace a domluvíme s Vámi další postup a předání. Při opakované reklamaci stejné závady máte dle zákona nárok na vrácení peněz. Při jiné závadě máme naopak právo my Vám případný vadný produkt opravit, v souladu s legislativou.

✅  Nepřevzaté napmi odeslané zásilky s vyřízenými reklamacemi budou z naší strany vám upomenuty k jejich převzetí - nebudou-li však i takto vyřízené a upomínané zaslané reklamace zákazníkem převzaty, budeme se tak pak řídit zákonem daný postupem v takové situaci, a může se tak i stát, že díky nepřevzetí a nereagování váš reklamační požadavek v souladu se zákonem nejen zanikne, ale budeme muset po vás požadovat náhradů spojitých nákladů.

✅  Zašlete-li nám pak zboží do reklamace, u něhož nebude možné reklamaci uznat, z jakéhokoliv důvodu, a toto zboží nebudete chtít za námi navrženou cenu opravit, jste povinni jeho převzetí. Nebude-li vámi předmět reklamace převzatý, budou vám účtovány opravněné více náklady na skladovací a náklady na opakované doručeníZe zákona je takovéto případně znehodnocené zboží považované za odpad, který jste povinni ekologicky zlikvidovat, jako více náklady. Pokud zbyde tato povinnost na nás, kdy i přes urgence si zboží nepřevezmete, budete povinni uhradit náklady i za ekologickou likvidaci. Neuhrazené oprávněné více náklady budou předloženy k úhradě - v případě neuhrazení zákazníkem a uplynutí zákonné lhůty, budou takové více náklady považovány za neuhrazený dluh, jenž pak bohužel budeme nuceni - i když neradi - podstoupit k vymáhání v exekci. Kdy současně takovéto zboží - v souladu s legislativou -může být znovu prodáno a zisk z tohoto prodeje použitý na náhradu vzniklých více nákladů a náhradu i na administrativní více práce spojené řešením nad původní rámec vaši objednávky.

✅  Pokud jste nakupovali na firmu (IČO), je dle zákona ve většině případů záruční doba zkrácena - na reklamace po uplynutí této doby bohužel po není možné brát zřetel. Veškéré produkty používané k podnikání, či k profesionální činnosti, anebo užívané pod velkou a nepřiměřenou zátěží, či jakékoliv „spotřební produkty” taktéž nemohou být zákonně uznány v reklamaci. V přiměřené míře se ale snažíme našim zákazníků individuálně vyhovět i těchto případech.

✅  K reklamacím dále přistupujeme v souladu s dříve uzavřenými podmínkami, s nimiž jste 

design-logo-roberto-marketplace-kosik-italia-120px