Všechno zboží MÁME SKLADEM v ČR. ODESÍLÁME IHNED. Doručujeme již do druhého dne.

Jak reklamovat?

Jak reklamovat?

Předně Vám děkujeme za váš nákup a vaši důvěru v náš obchod. Dále se dočtěte, jak správně postupovat při reklamaci.

✅  Adresa – Pro odesílání Reklamací poštou je pouze pražská adresa: Komárovská 3043/7, Horní Počernice, Praha 9, PSČ 19300

✅  Na !! žádné jiné !! adrese !! poštu nepřebíráme, na fakturě je pouze adresa statutární !!! Za zásilky zaslané na jakoukoliv jinou adresu neneseme žádnou odpovědnost. Na takto zaslané zásilky nemůže a nebude brán žádný zřetel. Zasílejte je prosíme na správnou výše uvedenou adresu.

✅  K vyřízení reklamace je nutné písemně uvést důvod vaší reklamace a podrobně důvod reklamace vámi popsat (třeba co funguje, co nefunguje, co máte pocit, že by mělo být v balení, co nebylo, co je třeba poškozeno doručením). Bez uvedení jasného a oprávněného důvodu reklamace nemůžeme reklamaci vyřídit ze zákona. 

✅  Přiložte fakturu nebo její vytištěnou kopii s čitelným číslem dokladu anebo přiložte vytištěnou vaši původní objednávku s číslem objednávky - Pokud ji nemáte, tak uveďte čitelně ručně číslo Vaší původní objednávky k popisu důvodu reklamace.

  Přiložte vaše platné a funkční kontaktní údaje - e-mail, telefon a poštovní adresu, na které si přebíráte poštu, a kam je možné vám zaslat přípanou vyřízenou reklamaci zpět.

  Pokud bude předmět reklamace neopravitelný, a bude-li u vaší žádosti uznán oprávněný nárok, můžete být vyzváni k předložení číslo vašeho bankovního učtu.

✅  V případě, že reklamujete zboží poškozené přepravou, je optimální současné pořídit a zaslat i fotografie poškozené zásilky přepravcem (e-mailem na reklamace@roberto-marketplace.cz ale můžete přiložit i fyzickou fotografii).

✅  Veškeré dokumenty k reklamaci můžete zasílat v rámci jednoho emailu sdruženě na reklamační e-mail reklamace@roberto-marketplace.cz. Fyzické předměty reklamace (“...ano i zboží, produkty, třeba světla i vrtačky pane Janeček”) bohužel zasílat elektronicky emailem zatím nelze - předpokládáme že v budoucnosti a nebo v sci-fi seriálu StarTrek to bude možné tak cca. za 200 let. Proto ikdyž zašlete průvodní dokumentaci emailem, ve fyzické zásilce s reklamací zboží, je naprosto nezbytné přiložit dokumentaci i v tištěné/písemné podobě, tedy:písemný důvod vaší reklamace s popisem závady; kontaktní údaje - e-mail, telefon a poštovní adresu; fakturu nebo původní objednávku s čitelným číslem dokladu). No, protože pokud odešlete zásilku bez identifikace objednávky a bez možnosti ztotožnění vaší osoby, nelze objednávku jak dohledat, a tedy jak ani jak vyřídit vaši reklamaci, vaše reklamace tak může zůstat nevyřízena.

✅  Pokud si nejste jisti reklamací, tím zda vám zakoupené zboží funguje správně, anebo se chcete ověřit jak by mělo fungovat, či co máte přiložit k reklamaci, anebo kam zásilku máte odeslat a jak ji máte odeslat správně, či potřebujete jakoliv jinak pomoci, kontaktujte nás na telefonním čísle +420608003916

✅  Osobní předání je možné adrese obchodu Komárovská 3043/7, Horní Počernice, Praha 9, PSČ 19300, pouze však v Po-St: 10.00 - 16.00 hodin, Čt: 10.00 - 14.00 hodin (Pá - So - Ne je zavřeno včetně st. svátků). Vyjma tuto dobu je možné předání výhradně a jen po předchozí telefonické dohodě s námi předem!

✅  Za oprávněný termín převzetí reklamace do reklamačního řízení v zákonné lhůtě 30 dnů je považován takový termín, kdy bylo splněny všechny povinné a nezbytné podmínky pro reklamaci (viz výše uvedené) a reklamované zboží nám bylo fyzicky předáno (osobně, přepravcem) se všemi předepsanými doklady: písemný důvod vaší reklamace s popisem závady; kontaktní údaje - e-mail, telefon a poštovní adresu; fakturu nebo původní objednávku s čitelným číslem dokladu. 

✅  V dalším kroku reklamace, po vašem řádném zaslání a doručení fyzicky předmětu reklamace, s veškerou potřebnou dokumentací, a po našem přijetí reklamace, započne v zákonná lhůta 30 dnů k vyřízení oprávněné reklamace. Po jejím uplynutí, či dříve, dostanete od nás vyrozumění ohledně vyřízení reklamace a domluvíme s Vámi další postup a předání. Při opakované reklamaci stejné závady máte dle zákona nárok na vrácení peněz. Při jiné závadě máme naopak právo my Vám případný vadný produkt opravit, v souladu s legislativou.

✅  Nepřevzaté napmi odeslané zásilky s vyřízenými reklamacemi budou z naší strany vám upomenuty k jejich převzetí - nebudou-li však i takto vyřízené a upomínané zaslané reklamace zákazníkem převzaty, budeme se tak pak řídit zákonem daný postupem v takové situaci, a může se tak i stát, že díky nepřevzetí a nereagování váš reklamační požadavek v souladu se zákonem nejen zanikne, ale budeme muset po vás požadovat náhradů spojitých nákladů.

✅  Zašlete-li nám pak zboží do reklamace, u něhož nebude možné reklamaci uznat, z jakéhokoliv důvodu, a toto zboží nebudete chtít za námi navrženou cenu opravit, jste povinni jeho převzetí. Nebude-li vámi předmět reklamace převzatý, budou vám účtovány opravněné více náklady na skladovací a náklady na opakované doručeníZe zákona je takovéto případně znehodnocené zboží považované za odpad, který jste povinni ekologicky zlikvidovat, jako více náklady. Pokud zbyde tato povinnost na nás, kdy i přes urgence si zboží nepřevezmete, budete povinni uhradit náklady i za ekologickou likvidaci. Neuhrazené oprávněné více náklady budou předloženy k úhradě - v případě neuhrazení zákazníkem a uplynutí zákonné lhůty, budou takové více náklady považovány za neuhrazený dluh, jenž pak bohužel budeme nuceni - i když neradi - podstoupit k vymáhání v exekci. Kdy současně takovéto zboží - v souladu s legislativou -může být znovu prodáno a zisk z tohoto prodeje použitý na náhradu vzniklých více nákladů a náhradu i na administrativní více práce spojené řešením nad původní rámec vaši objednávky.

✅  Pokud jste nakupovali na firmu (IČO), je dle zákona ve většině případů záruční doba zkrácena - na reklamace po uplynutí této doby bohužel po není možné brát zřetel. Veškéré produkty používané k podnikání, či k profesionální činnosti, anebo užívané pod velkou a nepřiměřenou zátěží, či jakékoliv „spotřební produkty” taktéž nemohou být zákonně uznány v reklamaci. V přiměřené míře se ale snažíme našim zákazníků individuálně vyhovět i těchto případech.

✅  K reklamacím dále přistupujeme v souladu s dříve uzavřenými podmínkami, s nimiž jste 

design-logo-roberto-marketplace-kosik-italia-120px